رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش مرغداران به ممنوعیت صادرات: صادراتی نداشتیم که متوقف شود!

واکنش مرغداران به ممنوعیت صادرات: صادراتی نداشتیم که متوقف شود! نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در واکنش به ممنوعیت صادرات مرغ در گفتگو با مهر: عملا صادراتی انجام نمی شود که توقف آن تاثیری بر بازار داخل داشته باشد.

واکنش مرغداران به ممنوعیت صادرات: صادراتی نداشتیم که متوقف شود!

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در واکنش به ممنوعیت صادرات مرغ در گفتگو با مهر: عملا صادراتی انجام نمی شود که توقف آن تاثیری بر بازار داخل داشته باشد.