رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملانیا هم از ترامپ خواسته شکست را بپذیرد

ملانیا هم از ترامپ خواسته شکست را بپذیرد سی‌ان‌ان خبر داد که «ملانیا ترامپ» همسر رئیس جمهور آمریکا نیز به جمع گروهی پیوسته که از «دونالد ترامپ» درخواست کرده که به شکست اعتراف کرده و نتیجه انتخابات را بپذیرد

ملانیا هم از ترامپ خواسته شکست را بپذیرد

سی‌ان‌ان خبر داد که «ملانیا ترامپ» همسر رئیس جمهور آمریکا نیز به جمع گروهی پیوسته که از «دونالد ترامپ» درخواست کرده که به شکست اعتراف کرده و نتیجه انتخابات را بپذیرد


جدیدترین خبرها