رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظاهرا تیتر امروز روزنامه‌ی «وطن امروز» در پاسخ به تیتر دیروز روزنامه سازندگی است

ظاهرا تیتر امروز روزنامه‌ی «وطن امروز» در پاسخ به تیتر دیروز روزنامه سازندگی است سازندگی دیروز از سقوط دلار و سکه و خودرو پس از انتخابات آمریکا نوشته بود و امروز روزنامه‌ی اصولگرای وطن امروز نوشته است که سقوط واقع

ظاهرا تیتر امروز روزنامه‌ی «وطن امروز» در پاسخ به تیتر دیروز روزنامه سازندگی است

سازندگی دیروز از سقوط دلار و سکه و خودرو پس از انتخابات آمریکا نوشته بود و امروز روزنامه‌ی اصولگرای وطن امروز نوشته است که سقوط واقع