رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد

قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت: قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان تعیین شده و در صورت گرانفروشی با متخلفان برخورد می‌شود.

قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد

معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت: قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان تعیین شده و در صورت گرانفروشی با متخلفان برخورد می‌شود.