رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خوب دیگر از واکسن کرونا

خبر خوب دیگر از واکسن کرونا دکتر فائوچی: کمپانی Moderna آمریکا هم دستاوردهایی مانند کمپانی Pfizer در ساخت واکسن کرونا بدست آورده است!

خبر خوب دیگر از واکسن کرونا

دکتر فائوچی: کمپانی Moderna آمریکا هم دستاوردهایی مانند کمپانی Pfizer در ساخت واکسن کرونا بدست آورده است!


جدیدترین خبرها