رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافرگیری از ایستگاه متروی بسیج تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود

مسافرگیری از ایستگاه متروی بسیج تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خبر داد:مسافرگیری در ایستگاه بسیج خط ۷ متروی تهران به علت تمام نشدن عملیات ایمن سازی تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

مسافرگیری از ایستگاه متروی بسیج تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خبر داد:مسافرگیری در ایستگاه بسیج خط ۷ متروی تهران به علت تمام نشدن عملیات ایمن سازی تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.