رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای جدید ترامپ: نوادا منجلابی از آرای جعلی بوده است

ادعای جدید ترامپ: نوادا منجلابی از آرای جعلی بوده است ترامپ:نوادا منجلابی از آرای جعلی بوده است. مت شلاپ و آدام لاکسالت چیزهایی پیدا کرده‌اند که وقتی علنی شوند کاملا شوک‌آور خواهند بود.

ادعای جدید ترامپ: نوادا منجلابی از آرای جعلی بوده است

ترامپ:نوادا منجلابی از آرای جعلی بوده است. مت شلاپ و آدام لاکسالت چیزهایی پیدا کرده‌اند که وقتی علنی شوند کاملا شوک‌آور خواهند بود.