رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقمند دولت جدید آمریکا پیش از هر اقدامی باید برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی در رفتارهای غیر انسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند

رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقمند

دولت جدید آمریکا پیش از هر اقدامی باید برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی در رفتارهای غیر انسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند