رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ربیعی: اینکه دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند، درست نیست

ربیعی: اینکه دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند، درست نیست/زندگی روزمره مردم بازیچه نیست سخنگوی دولت در نشست خبری: من این اتهام را که دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند از برخی تریبون های رسمی شنیدم، ظاهرا اینها ابعاد و آثار […]

ربیعی: اینکه دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند، درست نیست/زندگی روزمره مردم بازیچه نیست

سخنگوی دولت در نشست خبری:

من این اتهام را که دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند از برخی تریبون های رسمی شنیدم، ظاهرا اینها ابعاد و آثار ادعای خود را نمی دانند، چنین اتفاقی اگر رخ داده باشد یک خیانت بزرگ به ملت ایران است.

این یک ادعای نادرست یا از روی کم آگاهی است یا یک موضع سیاسی است که حتما غیراخلاقی است و امیدوارم از روی کم آگاهی باشد چون آسیب زننده به آرامش اجتماعی نیز هست.

همانطور که زندگی روزمره مردم بازیچه نیست، روح و روان جامعه نیز بازیچه اظهاراتی از این دست نیست.

مجددا لازم است به دوستانی که این نوع ادعاها را مطرح می‌کنند، یادآوری کنم بحث فروش نفت را با دسترسی به ارز، اشتباه نگیرند.