رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت و بانک مرکزی عامل افزایش قیمت ارز

دولت و بانک مرکزی عامل افزایش قیمت ارز مسعود جمالی، عضو اتاق بازرگانی: امروز با افزایش ۲۱۰۰ تومانی قیمت فروش دلار در صرافی های مجاز؛ بانک مرکزی به شایعاتی که گفته می‌شد آقای همتی و دولت خواهان افرایش قیمت هستند، خاتمه داد و همه اطمینان حاصل کردند این امر حقیقت بوده و نه شایعه. ممنون […]

دولت و بانک مرکزی عامل افزایش قیمت ارز

مسعود جمالی، عضو اتاق بازرگانی: امروز با افزایش ۲۱۰۰ تومانی قیمت فروش دلار در صرافی های مجاز؛ بانک مرکزی به شایعاتی که گفته می‌شد آقای همتی و دولت خواهان افرایش قیمت هستند، خاتمه داد و همه اطمینان حاصل کردند این امر حقیقت بوده و نه شایعه. ممنون از شفافیت بانک مرکزی‌!