رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنکور ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود

کنکور ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: حذف کنکور یک پروسه تدریجی است و باید کار کارشناسی روی آن انجام بگیرد، به طور یقین کنکور ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد.

کنکور ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود

عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: حذف کنکور یک پروسه تدریجی است و باید کار کارشناسی روی آن انجام بگیرد، به طور یقین کنکور ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد.