رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان کار مدیرعامل پرسپولیس در حراست وزارت ورزش

پایان کار مدیرعامل پرسپولیس در حراست وزارت ورزش وزیر ورزش وجوانان طی حکمی مجید شهیدی را به عنوان مدیر کل جدید حراست این وزارتخانه منصوب کرد. وی جایگزین جعفر سمیعی شد که اخیرا بعنوان مدیر عامل پرسپولیس منصوب شده است.

پایان کار مدیرعامل پرسپولیس در حراست وزارت ورزش

وزیر ورزش وجوانان طی حکمی مجید شهیدی را به عنوان مدیر کل جدید حراست این وزارتخانه منصوب کرد. وی جایگزین جعفر سمیعی شد که اخیرا بعنوان مدیر عامل پرسپولیس منصوب شده است.


جدیدترین خبرها