رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد: از بالا رفتن نرخ سود بین بانکی ممانعت می‌شود

وزیر اقتصاد: از بالا رفتن نرخ سود بین بانکی ممانعت می‌شود نوسان در ذات بازار سرمایه است، این بازار عمدتاً مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه کنندگان سهام است. اخیراً یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلاً اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی […]

وزیر اقتصاد: از بالا رفتن نرخ سود بین بانکی ممانعت می‌شود

نوسان در ذات بازار سرمایه است، این بازار عمدتاً مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه کنندگان سهام است.

اخیراً یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلاً اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد.

بحثی است که نرخ سود بین بانکی بالا رفته، قرار است از این موضوع جلوگیری شود.