رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار رحیمی: شناسایی ۱۳۱ گروه اوباش و دستگیری ۱۴۶ اراذل

سردار رحیمی: شناسایی ۱۳۱ گروه اوباش و دستگیری ۱۴۶ اراذل رئیس پلیس پایتخت: با اجرای ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی ۵۷ محله در تهران بزرگ پاکسازی شد سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: با بهره گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیتی عمومی و با کار اطلاعاتی […]

سردار رحیمی: شناسایی ۱۳۱ گروه اوباش و دستگیری ۱۴۶ اراذل

رئیس پلیس پایتخت:

با اجرای ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی ۵۷ محله در تهران بزرگ پاکسازی شد

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ششمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: با بهره گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیتی عمومی و با کار اطلاعاتی و عمومی ۱۳۱ گروه اراذل و اوباش در پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

در ششمین مرحله طرح اقتدار در مجموع ۱۴۶ نفر از اراذل و اوباش سطح دار، عاملین تخریب در محلات و … دستگیر شدند


جدیدترین خبرها