رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف با عمران خان دیدار کرد

ظریف با عمران خان دیدار کرد محمدجواد ظریف روز چهارشنبه با حضور در کاخ نخست وزیری پاکستان با عمران‌خان دیدار کرد. طرفین درباره روابط ایران و پاکستان، گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات مرزی بحث و تبادل نظر کردند.

ظریف با عمران خان دیدار کرد

محمدجواد ظریف روز چهارشنبه با حضور در کاخ نخست وزیری پاکستان با عمران‌خان دیدار کرد.

طرفین درباره روابط ایران و پاکستان، گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات مرزی بحث و تبادل نظر کردند.