رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین مهلت واریز وجه برای مسکن ملی / تهرانی ها تا ۱۰ آذر فرصت دارند

آخرین مهلت واریز وجه برای مسکن ملی / تهرانی ها تا ۱۰ آذر فرصت دارند بر اساس اعلام شورای مسکن استان تهران، آخرین مهلت تکمیل پرونده و واریز وجه برای طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ۱۰ آذرماه خواهد بود.

آخرین مهلت واریز وجه برای مسکن ملی / تهرانی ها تا ۱۰ آذر فرصت دارند

بر اساس اعلام شورای مسکن استان تهران، آخرین مهلت تکمیل پرونده و واریز وجه برای طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ۱۰ آذرماه خواهد بود.