رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانسون ترامپ را رئیس جمهوری سابق خواند

جانسون ترامپ را رئیس جمهوری سابق خواند نخست وزیر انگلیس به رغم ادعای دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا او را رئیس جمهوری سابق این کشور خواند./ایرنا

جانسون ترامپ را رئیس جمهوری سابق خواند

نخست وزیر انگلیس به رغم ادعای دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا او را رئیس جمهوری سابق این کشور خواند./ایرنا