رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب رفت

قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب رفت قاضی مقیسه از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شد.

قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب رفت

قاضی مقیسه از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شد.


جدیدترین خبرها