رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجری فاکس‌نیوز فهرستی از افراد متوفی که رای داده‌اند، منتشر کرد

مجری فاکس‌نیوز فهرستی از افراد متوفی که رای داده‌اند، منتشر کرد یکی از مجری‌های شبکه خبری فاکس نیوز در سخنانی مدعی شد: اشخاص متوفی هم در انتخابات سوم نوامبر مشارکت داشته و رای داده‌اند. احتمالا به بایدن رای داده‌اند. مساله این است که شما واقعا نمی‌توانید بفهمید که چه کسی رای داده است.

مجری فاکس‌نیوز فهرستی از افراد متوفی که رای داده‌اند، منتشر کرد

یکی از مجری‌های شبکه خبری فاکس نیوز در سخنانی مدعی شد:

اشخاص متوفی هم در انتخابات سوم نوامبر مشارکت داشته و رای داده‌اند.
احتمالا به بایدن رای داده‌اند.
مساله این است که شما واقعا نمی‌توانید بفهمید که چه کسی رای داده است.


جدیدترین خبرها