رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور ترامپ کرونا گرفت

مشاور ترامپ کرونا گرفت سی‎ان‎بی‎سی: آزمایش ویروس کرونای کوری لواندوفسکی، مشاور ترامپ مثبت شد.

مشاور ترامپ کرونا گرفت

سی‎ان‎بی‎سی: آزمایش ویروس کرونای کوری لواندوفسکی، مشاور ترامپ مثبت شد.