رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاپ فرانسیس هم به بایدن تبریک گفت

پاپ فرانسیس هم به بایدن تبریک گفت پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به او در خصوص موفقیت در انتخابات آمریکا تبریک گفت

پاپ فرانسیس هم به بایدن تبریک گفت

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به او در خصوص موفقیت در انتخابات آمریکا تبریک گفت