رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی دوهفته‌ای تهران چه شکلی خواهد بود؟

تعطیلی دوهفته‌ای تهران چه شکلی خواهد بود؟ معاون درمان ستاد کرونای تهران: تعطیلی دوهفته‌ای تهران در آستانه نهایی شدن است. در این طرح قفل کردن کامل مدنظر است؛‌ یعنی فقط ارگان‌های امدادی و خدماتی ویژه اجازه فعالیت دارند و راه‌‌های سفر نیز بسته می‌شود. در نتیجه همه کارمندان و کارگران تعطیل می‌شوند و فقط مشاغل […]

تعطیلی دوهفته‌ای تهران چه شکلی خواهد بود؟

معاون درمان ستاد کرونای تهران:

تعطیلی دوهفته‌ای تهران در آستانه نهایی شدن است. در این طرح قفل کردن کامل مدنظر است؛‌ یعنی فقط ارگان‌های امدادی و خدماتی ویژه اجازه فعالیت دارند و راه‌‌های سفر نیز بسته می‌شود.

در نتیجه همه کارمندان و کارگران تعطیل می‌شوند و فقط مشاغل گروه یک مانند اورژانس، آتش‌نشانی، بیمارستان‌، فروشگاه‌های مایحتاج و مواد غذایی مردم می‌توانند فعالیت داشته باشند