رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض کنکوری ها به نتایج نهایی

امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض کنکوری ها به نتایج نهایی داوطلبانی که به نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ اعتراض دارند، تا آخر وقت امروز جمعه ۲۳ آبان فرصت دارند اعتراض خود را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.

امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض کنکوری ها به نتایج نهایی

داوطلبانی که به نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ اعتراض دارند، تا آخر وقت امروز جمعه ۲۳ آبان فرصت دارند اعتراض خود را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.