رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان تایید نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

زمان تایید نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیوزمکس: 🔺ایالت جورجیا ۲۰ نوامبر 🔻ایالت میشیگان ۲۳ نوامبر 🔺ایالت پنسیلوانیا ۲۳ نوامبر 🔻ایالت نوادا ۲۴ نوامبر 🔺ایالت آریزونا ۳۰ نوامبر 🔻ایالت ویسکانسن ۱ دسامبر

زمان تایید نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نیوزمکس:

🔺ایالت جورجیا ۲۰ نوامبر
🔻ایالت میشیگان ۲۳ نوامبر
🔺ایالت پنسیلوانیا ۲۳ نوامبر
🔻ایالت نوادا ۲۴ نوامبر
🔺ایالت آریزونا ۳۰ نوامبر
🔻ایالت ویسکانسن ۱ دسامبر