رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به ارتش چین

ترامپ فرمان ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به ارتش چین را صادر کرد.

ترامپ فرمان ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به ارتش چین را صادر کرد.