رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوباما: اظهارات ترامپ درباره انتخابات خطری برای دموکراسی است

اوباما: اظهارات ترامپ درباره انتخابات خطری برای دموکراسی است رئیس جمهور سابق آمریکا اقدام مقامهای جمهوریخواه این کشور در چشم بستن به ادعاهای غلط دونالد ترامپ در مورد وقوع تقلب در انتخابات در پی شکستش به جو بادین را محکوم و تاکید کرد چنین اتهاماتی دموکراسی را به خطر می اندازند.

اوباما: اظهارات ترامپ درباره انتخابات خطری برای دموکراسی است

رئیس جمهور سابق آمریکا اقدام مقامهای جمهوریخواه این کشور در چشم بستن به ادعاهای غلط دونالد ترامپ در مورد وقوع تقلب در انتخابات در پی شکستش به جو بادین را محکوم و تاکید کرد چنین اتهاماتی دموکراسی را به خطر می اندازند.