رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت شکر نهایی شد

قیمت شکر نهایی شد دبیر انجمن قند و شکر: قیمت نهایی برای خانوار بدون تغییر نسبت به خردادماه هر بسته یک کیلویی ٨٧٠٠ تومان باقی ماند.

قیمت شکر نهایی شد

دبیر انجمن قند و شکر: قیمت نهایی برای خانوار بدون تغییر نسبت به خردادماه هر بسته یک کیلویی ٨٧٠٠ تومان باقی ماند.