رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت ایالت پنسیلوانیا با درخواست ترامپ برای شمارش مجدد آرا

مخالفت ایالت پنسیلوانیا با درخواست ترامپ برای شمارش مجدد آرا یکی از مقامات ایالتی پنسیلوانیا اعلام کرد به دلیل آنکه فاصله آرای دو نامزد دراین ایالت بیش از نیم درصد است، قوانین ایالتی اجازه شمارش مجدد آرا را نمی دهد.

مخالفت ایالت پنسیلوانیا با درخواست ترامپ برای شمارش مجدد آرا

یکی از مقامات ایالتی پنسیلوانیا اعلام کرد به دلیل آنکه فاصله آرای دو نامزد دراین ایالت بیش از نیم درصد است، قوانین ایالتی اجازه شمارش مجدد آرا را نمی دهد.


جدیدترین خبرها