رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بنا هم کرونا گرفت

بنا هم کرونا گرفت تست کرونای محمد بنا مثبت اعلام شد و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم اکنون در بیمارستان بستری است

بنا هم کرونا گرفت

تست کرونای محمد بنا مثبت اعلام شد و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم اکنون در بیمارستان بستری است