رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی تصویب شد

افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی تصویب شد با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹، مصوب شد.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی تصویب شد

با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹، مصوب شد.