رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کرد

همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کرد عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را بعنوان جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.

همتی رییس اداره صادرات بانک مرکزی را برکنار کرد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین چرخ انداز را بعنوان جایگزین صمد کریمی در اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.