رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال

جزئیات افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال/ افزایش ۹۰ درصدی نرخ برنج خارجی قیمت برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در شهریور اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰.۳ درصد افزایش یافته است.

جزئیات افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال/ افزایش ۹۰ درصدی نرخ برنج خارجی

قیمت برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در شهریور اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰.۳ درصد افزایش یافته است.