رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: کالاهای اساسی ‌ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد

وزیر صمت: کالاهای اساسی ‌ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد رزم حسينی: تدابیری اندیشیده‌ایم تا کالاهای اساسی ‌ارزان‌تر به دست مردم برسد. حدود ۴ میلیون تن کالاهای کارخانجاتی در بنادر موجود است که اگر ترخیص شوند، چرخه تولید بیشتر می‌چرخد و تولید کشور رونق بهتری می‌گیرد.

وزیر صمت: کالاهای اساسی ‌ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد

رزم حسينی:

تدابیری اندیشیده‌ایم تا کالاهای اساسی ‌ارزان‌تر به دست مردم برسد.

حدود ۴ میلیون تن کالاهای کارخانجاتی در بنادر موجود است که اگر ترخیص شوند، چرخه تولید بیشتر می‌چرخد و تولید کشور رونق بهتری می‌گیرد.