رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه ۱۲۰ هزار تومانی لغو شد

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی لغو شد با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد.

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی لغو شد

با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد.