رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار کرونا – یکشنبه ۲۵ آبان

آمار کرونا – یکشنبه ۲۵ آبان مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر

آمار کرونا – یکشنبه ۲۵ آبان

مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر
قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر