رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار پرداخت وام کرونا به کسب و کارها اعلام شد

آخرین آمار پرداخت وام کرونا به کسب و کارها اعلام شد برابر آخرین آمارها تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کرونا از سوی دولت پرداخت شده که بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان از آن را کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا دریافت کرده‌اند.

آخرین آمار پرداخت وام کرونا به کسب و کارها اعلام شد

برابر آخرین آمارها تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کرونا از سوی دولت پرداخت شده که بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان از آن را کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا دریافت کرده‌اند.