رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به کرونا مبتلا شدند

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به کرونا مبتلا شدند یکی از افراد نزدیک به خانواده میرحسین موسوی با تایید این خبر گفت: در پی بروز علایم، از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تست کوئید ۱۹ گرفته شد که نتیجه هر دو آنها مثبت اعلام شد /ایران

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به کرونا مبتلا شدند

یکی از افراد نزدیک به خانواده میرحسین موسوی با تایید این خبر گفت: در پی بروز علایم، از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تست کوئید ۱۹ گرفته شد که نتیجه هر دو آنها مثبت اعلام شد /ایران