رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاچاق درختان جنگلی با پراید

قاچاق درختان جنگلی با پراید کشفیات چوب قاچاق از موتور، ماشین سواری و شاسی بلندها در مناطق مختلف مازندران حکایت از آن دارد که زیرساخت‌های غارت جنگل‌های خزری به راحتی فراهم است و درختان تکه تکه شده، غارت می شوند. تا دیروز صدای اره موتوری‌ها سکوت جنگل را می‌شکست و درختان بیگناه نمدار، بلوط و […]

قاچاق درختان جنگلی با پراید

کشفیات چوب قاچاق از موتور، ماشین سواری و شاسی بلندها در مناطق مختلف مازندران حکایت از آن دارد که زیرساخت‌های غارت جنگل‌های خزری به راحتی فراهم است و درختان تکه تکه شده، غارت می شوند.

تا دیروز صدای اره موتوری‌ها سکوت جنگل را می‌شکست و درختان بیگناه نمدار، بلوط و سرو را از قامت می‌انداخت و امروزه تجهیزات نوین و مدرن، درختان جنگل را قطع می‌کنند و جنگل‌های شمال را بی صدا به تاراج کشانده اند.

طی هفت ماه گذشته ۳۴۶ مترمکعب چوب جنگلی در حوزه‌های تحت پوشش قاچاق شده و هزار و ۴۸۵ استر هیزم کشفیات صورت گرفته است