رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرغداران خانه‌شان را می‌فروشند، خوراک می‌خرند تا مرغ‌ها تلف نشوند

مرغداران خانه‌شان را می‌فروشند، خوراک می‌خرند تا مرغ‌ها تلف نشوند رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفتگو با مهر: علیرغم گذشت حدود دو ماه، از وعده دولت برای تامین نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران همچنان خبری نیست، خطر کاهش تولید جدی است. دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد […]

مرغداران خانه‌شان را می‌فروشند، خوراک می‌خرند تا مرغ‌ها تلف نشوند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفتگو با مهر: علیرغم گذشت حدود دو ماه، از وعده دولت برای تامین نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران همچنان خبری نیست، خطر کاهش تولید جدی است.

دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا قیمت ۱۲ هزارتومان مصوب، برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است

برخی مرغداران ناچار شده اند آپارتمان و خانه خود را بفروشند تا بتوانند خوراک مورد نیاز برای جوجه ریزی های انجام شده را تأمین کنند و سرمایه شأن به باد نرود