رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت فردی که کودکان کار را مجبور به کار غیراخلاقی می‌کرد

بازداشت فردی که کودکان کار را مجبور به کار غیراخلاقی می‌کرد فردی که در اقدامی ناشایست، برای شوخی و سرگرمی خود و دوستانش، کودکان کار را مجبور به انجام اقدام غیراخلاقی کرده بود، بازداشت شد. این فرد از این اقدام خود فیلم‌هایی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی منتشر کرده بود.

بازداشت فردی که کودکان کار را مجبور به کار غیراخلاقی می‌کرد

فردی که در اقدامی ناشایست، برای شوخی و سرگرمی خود و دوستانش، کودکان کار را مجبور به انجام اقدام غیراخلاقی کرده بود، بازداشت شد.

این فرد از این اقدام خود فیلم‌هایی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی منتشر کرده بود.