رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۵۰ درصدی تردد خودروها پس از تعیین ساعت تعطیلی صنوف

افزایش ۵۰ درصدی تردد خودروها پس از تعیین ساعت تعطیلی صنوف رییس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور: بخش اول ترافیک مربوط به ساعت شش صبح تا ساعت ۱۵ است و در بخش دوم ترافیک از ساعت ۱۵ الی ۲۱ است که حجم ترافیک در بخش دوم بیشتر است. به طوری‌که در بخش دوم […]

افزایش ۵۰ درصدی تردد خودروها پس از تعیین ساعت تعطیلی صنوف

رییس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور:
بخش اول ترافیک مربوط به ساعت شش صبح تا ساعت ۱۵ است و در بخش دوم ترافیک از ساعت ۱۵ الی ۲۱ است که حجم ترافیک در بخش دوم بیشتر است.

به طوری‌که در بخش دوم ترافیک شاهد افزایش ۵۰ درصدی حجم تردد خودروها هستیم که از رانندگان تقاضا داریم از ترددهای غیرضرور پرهیز کنند.