رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان برگزاری آزمون استخدامی تغییر کرد

زمان برگزاری آزمون استخدامی تغییر کرد زمان برگزاری هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ تغییر کرد و این آزمون در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری آزمون استخدامی تغییر کرد

زمان برگزاری هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ تغییر کرد و این آزمون در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود.