رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای وزیر خارجه ارمنستان

استعفای وزیر خارجه ارمنستان ظهراب مناتساکانیان، وزیر امور خارجه ارمنستان استعفا کرد

استعفای وزیر خارجه ارمنستان

ظهراب مناتساکانیان، وزیر امور خارجه ارمنستان استعفا کرد


جدیدترین خبرها