رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با نظر فقهای شورای نگهبان؛ انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای زن نخواهد داشت

با نظر فقهای شورای نگهبان؛ انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای زن نخواهد داشت ظاهرا نظر ۶ فقیه شورای نگهبان بر ۶ حقوق‌دانش ارجح بوده و به همین دلیل و با توجه به اظهارات فقیه جدیدالورود به شورای نگهبان، می‌توان موضوع تایید صلاحیت زنان برای حضورشان در جمع کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را دست‌کم برای ۱۴۰۰ منتفی دانست./ روزنامه […]

با نظر فقهای شورای نگهبان؛ انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای زن نخواهد داشت

ظاهرا نظر ۶ فقیه شورای نگهبان بر ۶ حقوق‌دانش ارجح بوده و به همین دلیل و با توجه به اظهارات فقیه جدیدالورود به شورای نگهبان، می‌توان موضوع تایید صلاحیت زنان برای حضورشان در جمع کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را دست‌کم برای ۱۴۰۰ منتفی دانست./ روزنامه اعتماد


جدیدترین خبرها