رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراق ۲۱ نفر را به جرم ارتکاب «جنایات تروریستی» اعدام کرد

عراق ۲۱ نفر را به جرم ارتکاب «جنایات تروریستی» اعدام کرد دولت عراق روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۱ نفر را به جرم ارتکاب جنایات تروریستی در زندان ناصریه اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی، محکومان از استان‌های مختلف عراق برای اجرای حکم به زندان شهر ناصریه در جنوب […]

عراق ۲۱ نفر را به جرم ارتکاب «جنایات تروریستی» اعدام کرد

دولت عراق روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۱ نفر را به جرم ارتکاب جنایات تروریستی در زندان ناصریه اعدام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی، محکومان از استان‌های مختلف عراق برای اجرای حکم به زندان شهر ناصریه در جنوب این کشور منتقل شده بودند.