رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم دولت برای حمایت از گروه‌های هدف و اقشار آسیب پذیر

تصمیم دولت برای حمایت از گروه‌های هدف و اقشار آسیب پذیری که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: بی تردید در مسیر اجرای این محدودیت‌ها افراد کم برخوردار با مشکلاتی روبرو خواهند شد از این رو با وجود همه مشکلات و […]

تصمیم دولت برای حمایت از گروه‌های هدف و اقشار آسیب پذیری که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد

روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بی تردید در مسیر اجرای این محدودیت‌ها افراد کم برخوردار با مشکلاتی روبرو خواهند شد از این رو با وجود همه مشکلات و مضایقی که همه مردم شریف از آن‌ها آگاهند.

دولت تصمیم گرفته است برای گروه‌های هدف و اقشار آسیب پذیر که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب شده، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد.

سازمان برنامه و بودجه ماموریت با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک مرکزی در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز این خانوار‌ها اقدام کند.