رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شعب بانکی در مناطق قرمز با نیمی از کارکنان فعالیت می کنند

شعب بانکی در مناطق قرمز با نیمی از کارکنان فعالیت می کنند طبق اعلام شورای پول و اعتبار شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شعب بانکی در مناطق قرمز با نیمی از کارکنان فعالیت می کنند

طبق اعلام شورای پول و اعتبار شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.