رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس ملت کبیر ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به جمهوری آذربایجان را تصویب کرد

مجلس ملت کبیر ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به جمهوری آذربایجان را تصویب کرد

مجلس ملت کبیر ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به جمهوری آذربایجان را تصویب کرد