رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت نفت و دلار در بودجه سال آینده

قیمت نفت و دلار در بودجه سال آینده رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیات دولت: قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. قیمت نفت هنوز قطعی نشده ولی برآوردها ۴۰ دلار است

قیمت نفت و دلار در بودجه سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیات دولت: قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. قیمت نفت هنوز قطعی نشده ولی برآوردها ۴۰ دلار است