رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش

اطلاعیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش: مجوز برگزاری رویدادهای ورزشی شامل لیگ‌ها، مسابقات و اردوها خصوصاً برای رشته های المپیکی کماکان به قوت خود باقی است.

اطلاعیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش: مجوز برگزاری رویدادهای ورزشی شامل لیگ‌ها، مسابقات و اردوها خصوصاً برای رشته های المپیکی کماکان به قوت خود باقی است.


جدیدترین خبرها